ЗАЯВКА

за закупуване на учебници и учебни помагала за 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас за учебната 2022/2023 година,

за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за 4. клас за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 години

и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за 2., 3., 5., 6. и 7. клас за учебната 2022/2023 година

на издателства "ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД – ЛОНГМАН" и "САНПРО"

За да попълните заявката, моля изберете този линк: ЗАЯВКА